Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam. Năm 2018, Yên Bái là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 50 về số dân, xếp thứ 56 về Tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 57 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 60 về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Yên Bái

Khám phá địa điểm

Mù Cang Chải
0 Đánh giá
3N2Đ
từ
2.580.000₫
Mù Cang Chải
0 Đánh giá
3N2Đ
từ
2.280.000₫
Yên Bái
0 Đánh giá
2N1Đ
từ
1.660.000₫
Mù Cang Chải
2 Đánh giá
3N2Đ
từ
2.090.000₫
Yên Bái
0 Đánh giá
2N1Đ
từ
1.290.000₫

Xem bản đồ

Bản đồ địa danh

go